You are here: Home » Chapter 5 » Verse 48 » Translation
Sura 5
Aya 48
48
وَأَنزَلنا إِلَيكَ الكِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَينَ يَدَيهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيمِنًا عَلَيهِ ۖ فَاحكُم بَينَهُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلا تَتَّبِع أَهواءَهُم عَمّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلنا مِنكُم شِرعَةً وَمِنهاجًا ۚ وَلَو شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً واحِدَةً وَلٰكِن لِيَبلُوَكُم في ما آتاكُم ۖ فَاستَبِقُوا الخَيراتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرجِعُكُم جَميعًا فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَ

Zoslali sme ti dole (Muhammad) Knihu (Korán) s pravdou, potvrdzujúcu to, čo jestvuje z Knihy (potvrdzujúcu to, že boli predtým zoslané iné posolstvá a knihy od Boha) a ako svedectvo o nej (zoslali sme ti, Muhammad, Korán aj preto, aby dosvedčil to, čo bolo skutočne zoslané v predchádzajúcich nebeských Knihách) . Rozhodni teda (Muhammad) medzi nimi podľa toho, čo Boh zoslala nenasleduj a neuprednostňuj ich túžby pred tým, čo sa ti dostalo z pravdy (rozhodni v otázkach, o rozhodnutie ktorých ťa spomenutí židia žiadajú v súlade stým, čo im Boh zoslal, a nie podľa toho, ako by si želali, aby si rozhodol) . Každému z vás sme učinili zákony a cestu svoju. (Všetky nebeské Knihy prinášali ľuďom jedno a to isté hlavné posolstvo o existencii Boha, o Jeho podobe a žiadali ich, aby sa Bohu oddali a uctievali Ho. Každé zo spomenutých Kníh a v ich intenciách každé spoločenstvo však malo aj svoje špecifické zákony a cestu, po ktorej sa vydávalo, ktoré boli aj v súlade s dobou, v ktorej bolo to ktoré posolstvo zoslané.) A keby bol Boh chcel, bol by vás učinil jedným spoločenstvom, ale neurobil tak, aby vás skúške podrobil v tom (ohľadom toho) , čo vám dal. Predbiehajte sa preto v konaní dobrých vecí (snažte sa konať čo najviac dobrých vecí, aby ste tak prospeli vtom, ohľadom čoho vás Boh preskúšaniu podrobuje) . K Bohu sa vrátite (po smrti) všetci (všetci bez výnimky sa k Nemu v súdny deň vrátite, aby vám boli zúčtované vaše skutky) a vtedy vám oznámi to (pravdu o tom) , o čom ste sa sporili.1
  • Slovo Muhejmen sme preložili vo verši „ako svedectvo onej“. Toto slovo však môže mať viacero významov. Dá sa tiež preložiť aj ako ochranca pred niečím, v tomto prípade pred nenáležitým výkladom. Tiež ho možno preložiť ako dozorca nad niečím, v tomto prípade tiež nad predchádzajúcimi knihami a nad ich výkladom zo strany ľudí, atď.