You are here: Home » Chapter 33 » Verse 23 » Translation
Sura 33
Aya 23
23
مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا

Abdul Aziz

Adn a pd ko miyamaratiyaya a manga mama a tiyoman iran so inibgay ran a diyandi ko Allah sii Rkaniyan: Na so sabaad kiran na minitoman iyan so samaya iyan, go so sabaad kiran na nomanayaw: Na da siran pagalin sa samporna a kaalin: