You are here: Home » Chapter 2 » Verse 256 » Translation
Sura 2
Aya 256
256
لا إِكراهَ فِي الدّينِ ۖ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ ۚ فَمَن يَكفُر بِالطّاغوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقىٰ لَا انفِصامَ لَها ۗ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ

V náboženstve niet donútenia (uznanie a nasledovanie náboženstva nesmie byť na podklade donútenia, ale musí vyvierať z presvedčenia a dobrovoľnosti) . Správne a rozumné od nesprávneho a nerozumného je už rozlíšené (je už dostatočne jasné, čo je správne a rozumné a čo nie) . Kto odmietne nasledovať a veriť v tágúta (v satana a vo všetky negatívne vlastnosti a predsudky, ako je bezprávie, neviera a iné) a uverí v Boha, ten sa uchopí pevnej rukoväti, ktorá sa nikdy nerozlomí (pridrží sa tej správnej rukoväti, ktorá ho bude stále spájať s pravdou v otázke viery, náboženstva, ale i každodenného života) . A Boh všetko počuje a všetko vie (počuje a vidí, čo sa deje) .1
  • Za čias posla a proroka Muhammada (požehnanie Božie a mier nech ho sprevádzajú) mal jeden muslim z Mediny dvoch synov, ktorí prijali kresťanstvo ešte pred zoslaním posolstva islamu poslovi a prorokovi Muhammadovi. Jedného dňa títo synovia prišli do Mediny so skupinou obchodníkov, ktorí tam niesli jedlo. Keď sa to ich otec dozvedel, ostal s nimi a povedal im: „Prisahám na Boha, nepustím vás, kým neprestúpite na islam. Obaja však odmietli a svoj spor predniesli pred prorokom Muhammadom. Otec povedal: "Posol Boží! A či mám nechať časť zo mňa (myslel tým svojich synov), ako kráča do pekla a mám sa na to len prizerať?!“ Nato bol zoslaný tento verš, v ktorom Boh muslimom vysvetľuje, že nesmú nikoho nútiť, aby prijal islam a každý človek sa musí sám slobodne a bez akéhokoľvek nátlaku rozhodnúť, akú cestu si v tomto živote vyberie. Ako už bolo pri mnohých veršoch uvedené, Boh dal na jednej strane človeku slobodu myslenia a výberu, na strane druhej však za uplatnenie tejto slobody uložil i určitú zodpovednosť. Keď otec verš počul, nechal svojich synov a tí odišli. Vo verši sa uviedlo slovo „tágút“ bez prekladu, pretože slovenský jazyk nemá presný ekvivalent tohto slova. Slovo tágút sa zvyklo prekladať ako satan. Toto slovo má ale širší význam než len pomenovanie satana, pretože koreň slova pochádza z výrazu, ktorý predstavuje obrovské neprávie a nespravodlivosť. Tágút znamená satan, ale i všetko, čo prekračuje určité medze, ktoré Boh ľuďom stanovil, čo zakrýva pravdu, čo je uctievané mimo Boha alebo popri Ňom.