You are here: Home » Chapter 78 » Verse 1 » Translation
Sura 78
Aya 1

Chapter 78

The Tidingal-Nabaʾ ( النبإ )

40 verses • revealed at Meccan

»The surah that mentions The [Great] Tiding of the coming of the Day og Judgment, the truth of which people yet dispute. It takes its name from the expression “the great tiding” (al-nabaʾ al-ʿaẓīm). The disbelievers often asked incredulously about the Resurrection. This surah gives evidence of God’s power, then explains what will happen on the Day of Resurrection, and the respective fates of believers and disbelievers.«

The surah is also known as The Announcement, The Great News, The Important News, The News

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

: V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť

1
عَمَّ يَتَساءَلونَ

Na čo (ohľadom čoho) sa spytujú navzájom?1
  • Tí, ktorí k Bohu pridružovali, sa vždy pýtali jeden druhého na súdny deň a hovorili o ňom s odmietaním a posmechom. Boh preto zoslal začiatok tejto kapitoly vo forme otázky, aby sa tak zdôraznil obrovský význam tejto udalosti.