You are here: Home » Chapter 77 » Verse 46 » Translation
Sura 77
Aya 46
46
كُلوا وَتَمَتَّعوا قَليلًا إِنَّكُم مُجرِمونَ

พวกเจ้าจงกินและรื่นรมย์เพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอาชญากร