You are here: Home » Chapter 7 » Verse 84 » Translation
Sura 7
Aya 84
84
وَأَمطَرنا عَلَيهِم مَطَرًا ۖ فَانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُجرِمينَ

Abdul Aziz

Na piyakaoranan Ami siran sa oran (a ator): Na pamimikiranang ka so miyambtad o kiya akiran ko manga rarata i ongar!