You are here: Home » Chapter 7 » Verse 24 » Translation
Sura 7
Aya 24
24
قالَ اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلىٰ حينٍ

Abdul Aziz

Pitharo (o Allah) a: "Tpad kano; sa so sabaad rkano na ridoay o sabaad; go adn a rk iyo ko lopa a kapthaknaan go kawiyagan, - taman ko wakto (o kapatay)."