You are here: Home » Chapter 7 » Verse 116 » Translation
Sura 7
Aya 116
116
قالَ أَلقوا ۖ فَلَمّا أَلقَوا سَحَروا أَعيُنَ النّاسِ وَاستَرهَبوهُم وَجاءوا بِسِحرٍ عَظيمٍ

Abdul Aziz

Pitharo iyan a: "Ithog kano (mona)." Na kagiya mithog siran, na miyabalik iran so manga mata o manga manosiya, go kiyapakalkan iran siran, go miyakambaal siran sa balik mata a mala.