You are here: Home » Chapter 6 » Verse 28 » Translation
Sura 6
Aya 28
28
بَل بَدا لَهُم ما كانوا يُخفونَ مِن قَبلُ ۖ وَلَو رُدّوا لَعادوا لِما نُهوا عَنهُ وَإِنَّهُم لَكاذِبونَ

bal badā lahum mā kānū yuḫfūna min qablu wa-law ruddū la-ʿādū li-mā nuhū ʿanhu wa-ˈinnahum la-kāḏibūna