You are here: Home » Chapter 5 » Verse 30 » Translation
Sura 5
Aya 30
30
فَطَوَّعَت لَهُ نَفسُهُ قَتلَ أَخيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصبَحَ مِنَ الخاسِرينَ

Abdul Aziz

Na inipangoyat on o napso niyan a kiyabonoa niyan ko pagari niyan: Na biyono iyan, na miyabaloy a pd ko miyangalologi.