You are here: Home » Chapter 35 » Verse 5 » Translation
Sura 35
Aya 5
5
يا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الحَياةُ الدُّنيا ۖ وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الغَرورُ

Abdul Aziz

Hay manga manosiya, mataan! a so diyandi o Allah na bnar. Na oba kano malimpang o kawyagoyag ko doniya, go oba kano malimpang ko (okit o) Allah o phlilimpang.