You are here: Home » Chapter 34 » Verse 8 » Translation
Sura 34
Aya 8
8
أَفتَرىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ فِي العَذابِ وَالضَّلالِ البَعيدِ

Abdul Aziz

"Ba niyan inangkob so Allah sa kabokhag, antawaa ba katatagoi skaniyan sa bthang?" - kna, ka siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na khatago ko siksa, go so kadadag a mawatan.