You are here: Home » Chapter 34 » Verse 51 » Translation
Sura 34
Aya 51
51
وَلَو تَرىٰ إِذ فَزِعوا فَلا فَوتَ وَأُخِذوا مِن مَكانٍ قَريبٍ

Abdul Aziz

Na o maylaing ka so masa a kalki kiran, na da a kapakapalagoy (ran), go gandrn siran phoon ko darpa a marani.