You are here: Home » Chapter 10 » Verse 48 » Translation
Sura 10
Aya 48
48
وَيَقولونَ مَتىٰ هٰذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صادِقينَ

wa-yaqūlūna matā hādhā l-waʿdu ʾin kuntum ṣādiqīna