You are here: Home » Chapter 10 » Verse 36 » Translation
Sura 10
Aya 36
36
وَما يَتَّبِعُ أَكثَرُهُم إِلّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقِّ شَيئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما يَفعَلونَ

Abdul Aziz

Na da a phagonotan o kadaklan kiran a rowar sa arangan: Mataan! a so arangan na da a khibgay niyan a gona ko bnar a mayto bo. Mataan! a so Allah na katawan Iyan so gii tano nggolawlaan.