You are here: Home » Chapter 10 » Verse 31 » Translation
Sura 10
Aya 31
31
قُل مَن يَرزُقُكُم مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ أَمَّن يَملِكُ السَّمعَ وَالأَبصارَ وَمَن يُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمرَ ۚ فَسَيَقولونَ اللَّهُ ۚ فَقُل أَفَلا تَتَّقونَ

Abdul Aziz

Tharoang ka: "Antawaa i pmbgay rkano sa pagpr a phoon ko kawang go so lopa? Ino antawaa i makapapaar ko kan´g go so manga kaylay? Go antawaa i pphakagmaw ko oyagoyag a phoon ko miyatay? Go antawaa i pphakagmaw ko miyatay a phoon ko oyagoyag? Go antawaa i gii ndiyator ko pkhawlawla?" Na ptharoon iran dn a: "So Allah." Na tharoang ka a: "Ino niyo di khalkn?"