You are here: Home » Chapter 10 » Verse 10 » Translation
Sura 10
Aya 10
10
دَعواهُم فيها سُبحانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُم فيها سَلامٌ ۚ وَآخِرُ دَعواهُم أَنِ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ

Abdul Aziz

Aya pangni ran roo na: "Soti Ka, ya Allah!" Na aya gi iran roo ikhokormata na: "Salaam!" Na aya mori ko pangni ran: "Na so podi na rk o Allah, a Kadnan o manga kaadn!"