You are here: Home » Chapter 8 » Verse 5 » Translation
Sura 8
Aya 5
5
كَما أَخرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيتِكَ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَريقًا مِنَ المُؤمِنينَ لَكارِهونَ

Podobne (sa ťa, Muhammad, veriaci pýtajú na spôsob rozdelenia koristi) , ako (v prípade) keď ti (Muhammad) Pán tvoj poručil opustiť tvoj dom, na základe pravdy, aj keď sa to skupine veriacich protivilo. (Delenie koristi medzi muslimami spôsobom, aký Boh na to určil, je len dobro pre nich, aj keď si to oni neuvedomujú. Nech si spomenú, ako ťa poslúchli, keď si im prikázal ísť do boja aj napriek tomu, že niektorým z nich to nebolo po vôli a nakoniec ste získali veľké dobro. Nech ťa poslúchnu aj teraz a nech sú s delením koristi spokojní.)