You are here: Home » Chapter 8 » Verse 17 » Translation
Sura 8
Aya 17
17
فَلَم تَقتُلوهُم وَلٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم ۚ وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمىٰ ۚ وَلِيُبلِيَ المُؤمِنينَ مِنهُ بَلاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ

Vy ste ich (vašich nepriateľov v boji pri Bedre) nezabili, ale Boh ich zabil (tým, že na nich poslal anjelov atýchto anjelov posilnil Svojou mocou) . A nie ty (Muhammad) si hodil, keď si hodil (Prorok Muhammad počas boja chytil do ruky hŕstku zeme a rozprášil ju smerom k svojim nepriateľom, prach sa im dostal do očí a oni už takmer nič nevideli) , ale bol to Boh, kto hodil. (Boh touto vetou vysvetľuje, že nebola to tá hŕstka, ktorú prorok hodil a ktorá vojsko nepriateľov zasiahla, ale bol to prach, ktorým Boh ich oči zasiahol.) A (Boh nechal muslimov v boji vyhrať) aby skúške podrobil veriacich dobrou skúškou Ním určenou (či vydržia v boji a neutečú, keďže na začiatku uvideli zástupy vojsk tých, ktorí odmietli uveriť – svojich nepriateľov, ktorí ich chceli pozabíjať avyhubiť) . (Boh ich podrobil aj skúške, ako sa po vyhranom boji dokážu dohodnúť pri rozdeľovaní koristi, ktorú na bojisku získali, či budú aj potom rešpektovať to, čo Boh zoslal a rozhodnutia Jeho posla Muhammada, alebo nie.) A Boh všetko počuje a všetko vie,1
  • Ibn Abbás (jeden z prorokových spoločníkov) povedal: „Prorok Muhammad (p.) vzal za hrsť zeme a hodil ju do tváre tých, ktorí odmietli veriť a povedal: Zbledli tváre (týchto ľudí, ktorí veriť odmietli). V ten deň neostal nik, koho by nezasiahol prach z tej hŕstky do očí a nosa“. Verš muslimom hovorí: Vy ste týchto svojich nepriateľov v bitke Bedr nepremohli vlastnými silami, ale Boh ich premohol, keď vám proti nim pomohol a vrhol do ich sŕdc hrôzu z vás. A keď si hodil hŕstku zeme, Muhammad, smerom k nepriateľom, nebola to tá tvoja hŕstka, ktorá ich zasiahla, ale Boh na nich rozprášil zrnká prachu. A Boh nechal tých, ktorí veriť odmietli, prehrať aj preto, aby vás podrobil skúške, ako sa zachováte po víťazstve nad nimi. A Boh všetko počuje a všetko vie.