You are here: Home » Chapter 73 » Verse 2 » Translation
Sura 73
Aya 2
2
قُمِ اللَّيلَ إِلّا قَليلًا

خرمدل

شب، جز اندکی (از آن) بیدار بمان. 1
  • «قُمْ»: پاشو! برخیز! مراد برخاستن از خواب و شب‌زنده‌داری و پرداختن به نماز و نیایش است. «قَلِیلاً»: مستثنی است. برابر این آیه، حضرت تنها اندکی از شب می‌توانست بخوابد.