You are here: Home » Chapter 50 » Verse 28 » Translation
Sura 50
Aya 28
28
قالَ لا تَختَصِموا لَدَيَّ وَقَد قَدَّمتُ إِلَيكُم بِالوَعيدِ

Abdul Aziz

Tharoon (o Allah) a: "Di kano gii phapawala ko hadapan Ko: Ka sabnar a miniona ko rkano so kapakaiktiyar."