You are here: Home » Chapter 4 » Verse 3 » Translation
Sura 4
Aya 3
3
وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامىٰ فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنىٰ وَثُلاثَ وَرُباعَ ۖ فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم ۚ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَلّا تَعولوا

Ak by ste sa báli (je to adresované opatrovníkom) , že nebudete spravodliví k sirotám (ak by sa opatrovník chcel oženiť so ženou, ktorá mu bola zverená do opatery, avšak by sa obával, že by nebol k nej spravodlivý alebo že by tým mohol neprávom vziať časť jej majetku, ktorý spravuje) , tak sa žeňte s toľkými ženami, s koľkými sa vám zaľúbi, s dvoma, tromi a štyrmi. (Nech sa opatrovník s touto sirotou, ktorá mu bola zverená do opatrovníctva, nežení, ale nech si vyberie inú ženu za manželku. Táto časť verša obmedzuje počet manželiek, s ktorými sa muslim môže oženiť, na štyri, čím sa obmedzil zvyk, ktorý v arabskej spoločnosti dovtedy prevládal a ktorý mužom dovoľoval mať súčasne nespočetné množstvo manželských zväzkov) . Ak by ste sa však obávali, že nebudete spravodliví, tak (sa ožeňte) len s jednou (ak by sa muž obával, že by nedokázal byť ku svojim manželkám spravodlivý, pokiaľ by mal viac než jednu, tak nech sa ožení len s jednou) , alebo s tými, ktoré vlastní vaša pravica (alebo nech si postačí s otrokyňami, ktoré vlastní) . Je to lepšie, než aby ste sa mali odchýliť od spravodlivosti (oženiť sa len s jednou manželkou je pre veriaceho pred Bohom lepšie než mať dve a byť k nim alebo k jednej z nich nespravodlivý) .1
  • Tento verš, podobne ako ten predchádzajúci, je adresovaný vo svojej prvej časti opatrovníkom a upravuje otázku sobáša opatrovníka s osobou, ktorej majetok spravuje. Verš ustanovuje, že ak by sa opatrovník chcel oženiť so ženou, ktorá mu bola zverená do opatery, musí dávať veľký pozor, aby ju neprávom neobral o nič z jej majetku, ktorý pre ňu spravoval. Ak by sa opatrovník obával, že by takúto povinnosť nemohol splniť, potom nech sa s takouto ženou nežení a nech si vyberie za manželku inú.Verš tu zvlášť zdôrazňuje otázku spravodlivosti, pretože takáto sirota nemá nikoho, kto by sa jej zastal a pomáhal jej, okrem opatrovníka, u ktorého by došlo k stretu záujmov v prípade, ak by sa chcel oženiť s osobou, ktorej majetky a rôzne záležitosti spravuje. Verš v druhej časti obmedzuje počet manželstiev, ktoré môže mať muž uzavreté v tom istom čase, na štyri. Do zoslania tohto verša bol počet manželstiev, ktoré mohol muž uzavrieť, neobmedzený. V čase zoslania tohto verša boli funkcie a charakter inštitútu manželstva v niečom odlišné od nášho dnešného vnímania tohto inštitútu. Inštitút manželstva plnil vo vtedajšej dobe okrem iného aj veľmi dôležitú sociálnu funkciu, keď sa napríklad muži ženili s vdovami po padlých muslimoch, aby sa tak o ne i o ich deti mal kto starať. Nebolo preto zriedkavé, že sa niekto oženil druhý alebo tretíkrát s omnoho staršou vdovou. Tonám dokladuje aj životný príbeh proroka Muhammada, ktorý s výnimkou prevej manželky Chadiže a tretej manželky Ajiše, sa s ostatnými manželkami oženil pre iné dôvody než by bola jeho túžba po nich. Napríklad jedna z jeho manželiek bola vdova po muslimovi, ktorý zomrel v čase, keď sa muslimovia skrývali v Abesínii (približne územie dnešnej Etiópie) ešte v počiatkoch islamu. Keď manžel tejto vdovy zomrel, veľmi za nim smútila a nevedela, ako bude bez neho ďalej žiť. Správa o nej sa dostala po čase k prorokovi Muhammadovi, ktorý jej poslal správu, že si ju chce vziať za manželku, pokiaľ by s tým súhlasila. S ďalšou manželkou proroka Muhammada je spojený príbeh, ktorý je obsiahnutý vo verši (33:37), atď. Verš ďalej položil veľký dôraz na otázku spravodlivosti manžela voči svojim manželkám. Ak by sa takouto spravodlivosťou nedokázal riadiť, tak by sa nemal oženiť s viac než jednou slobodnou ženou alebo otrokyňou, ktorú by vlastnil. Akúkoľvek formu otroctva islam zakazuje, ustanovenia o otroctve, ktoré nájdeme obsiahnuté v Koráne, však vychádzali zo skutočného života vtedajšej spoločnosti. Islam ustanovil mnohé účinné spôsoby na odstránenie otroctva, čo v podstate počas dlhého obdobia existencie otroctva prispelo k oslobodeniu veľkého počtu ľudí spod neho. Jedným z takýchto prostriedkov bol aj inštitút dávky zakat.