You are here: Home » Chapter 37 » Verse 2 » Translation
Sura 37
Aya 2
2
فَالزّاجِراتِ زَجرًا

ދިވެހި (Dhivehi)

ފަހެ، އެކަލާނގެ يدقدرة ފުޅުގައި އެންމެހާ ކަންތަކުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަންވާ ރަސްކަލާނގެ ހުސްطاهر ވަންތަކަމާއެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން رجوع ކުރައްވާހުށީ އެކަލާނގެ حضرة އަށެވެ.