You are here: Home » Chapter 37 » Verse 1 » Translation
Sura 37
Aya 1

Chapter 37

The Ranged Onesal-Ṣaffāt ( الصافات )

182 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens with the oath of the Divine One swearing by the angels arrayed before Him in devotional ranks, The Ranged Ones—thereafter, by other angels propelling the clouds, dispelling evil, and reciting God’s praise. It takes its name from verse 1, which refers to a gropu of angels as “those ranged (ṣāffāt) in ranks”. The central point of this surah is the unity of God (verse 4 and verse 180 ff.) and the refutation of the pagan belief that the angels were daughters of God and worthy of worship. The angels themselves are quoted to refute this (verse 164 ff.). The prophethood of Muḥammad, is affirmed, as is the Hereafter. There are two supporting sections: the scenes in the Hereafter (verse 19 ff.) and the stories of earlier prophets (verse 75 ff.).«

The surah is also known as Devotional Ranks, Drawn Up In Ranks, Ranged in Order, Ranged in Rows, The Rangers, The Ranks, Those Ranged in Ranks, Those in Ranks, Who Stand Arrayed in Rows

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
وَالصّافّاتِ صَفًّا

ދިވެހި (Dhivehi)

ފަހެ، އެކަލާނގެ يدقدرة ފުޅުގައި އެންމެހާ ކަންތަކުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަންވާ ރަސްކަލާނގެ ހުސްطاهر ވަންތަކަމާއެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން رجوع ކުރައްވާހުށީ އެކަލާނގެ حضرة އަށެވެ.