You are here: Home » Chapter 30 » Verse 2 » Translation
Sura 30
Aya 2
2
غُلِبَتِ الرّومُ

Východní Rimania boli porazení1
  • Tento verš bol zoslaný vtedy, keď Peržania porazili vojsko Byzantskej ríše (Korán pre nich používa označenie Rimania, t.j. východní Rimania) v oblasti Šámu (približne územie dnešnej Sýrie, Libanonu, Jordánska a Palestíny spred roku 1946). Správy o tejto porážke sa dostali k prorokovi Muhammadovi a jeho spoločníkom, čo ich zarmútilo. Prorok Muhammad nebol rád, keď počul správy o tom, že neveriaci porazili Ľudí Knihy. Tí z obyvateľov Mekky, ktorí odmietali veriť, sa porážke Rimanov tešili a vysmievali sa tomu. Nato stretli spoločníkov proroka Muhammada a povedali im: "Vy ste ľudia, ktorým bola zoslaná Kniha (Korán) a kresťania sú ľudia, ktorým bola zoslaná Kniha (Evanjelium) a my sme ľudia, ktorým nič od Boha nebolo zoslané a aj napriek tomu naši bratia z obyvateľov Perzie zvíťazili nad vašimi rímskymi bratmi. A keby ste sa pustili do boja proti nám, tak nad vami určite zvíťazíme. Vtedy Boh zoslal tieto verše, v ktorých muslimom oznámil, že neprejde dlhý čas a Rimania nad Peržanmi zvíťazia.