You are here: Home » Chapter 11 » Verse 102 » Translation
Sura 11
Aya 102
102
وَكَذٰلِكَ أَخذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ القُرىٰ وَهِيَ ظالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخذَهُ أَليمٌ شَديدٌ

Abdul Aziz

Na lagid aya so siksa o Kadnan ka kiran ka igira a siniksa Iyan so (taw ko) manga ingd a giyoto na mindarowaka: Mataan! a so siksa Iyan na malipds, a tanto.