You are here: Home » Chapter 11 » Verse 1 » Translation
Sura 11
Aya 1

Chapter 11

HūdHūd ( هود )

123 verses • revealed at Meccan

»The surah that mentions an ancient prophet after Noah named Hūd, whom God sent to the mighty people of ʿĀd, the dwellers of a great pillared city called Iram. It is named after Hūd, whose account is given in verse 50 ff. The surah begins by announcing that the Prophet is sent both to warn and to give good news, and the body of the surah focuses on the warning aspect: God watches over everything and is aware of all that people do (verse 5 ff., verse 111 ff. and verse 123). The many stories of past prophets, which serve to warn the disbelievers, also strengthen the heart of the Prophet (verse 120).«

The surah is also known as Hood, Hud (The Messenger), The Prophet Hud

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Ağabala Mehdiyev: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1
الر ۚ كِتابٌ أُحكِمَت آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حَكيمٍ خَبيرٍ

Ağabala Mehdiyev

Əlif, Lam, Ra. (Mən bütün əşyaları görən Allaham. Mənim kitabım həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma eyni zamanda möcüzədir. Mənim kitabımın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun peyğəmbəri Muhəmməd səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm arasında olan rəmzlərdir. Bu Quran) ayələri (kəlmələrinin fəsihliyi, quruluşunun möhkəmliyi, məzmununun xəta, ixtilaf və nəsxdən qorunması ilə) möhkəmlənmiş, sonra isə hikmətli və xəbərdar (Allah) tərəfindən (surələr, ayələr, hökmlər, əxlaqi göstərişlər və digər müxtəlif maariflərlə) ətraflı şəkildə izah edilmiş bir kitabdır.