You are here: Home » Chapter 83 » Verse 11 » Translation
Sura 83
Aya 11
11
الَّذينَ يُكَذِّبونَ بِيَومِ الدّينِ

alladhīna yukadhdhibūna bi-yawmi d-dīni