You are here: Home » Chapter 81 » Verse 1 » Translation
Sura 81
Aya 1

Chapter 81

The Winding Upal-Takwīr ( التكوير )

29 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens with a riveting description of The Winding Up of the sun at the end of earthly life and the dawn of eternity. It takes its name from “the winding up”, “the enfolding” or “the darkening” (takwīr) of the sun as mentioned in verse 1. The surah stress the fact that people will be confronted by their deeds on Judgement Day, asserting the truth of the Quran, and calling people to the right path. It opens with a powerful description of events on that Day.«

The surah is also known as Shrouded in Darkness, The Cessation, The Compacting, The Darkening, The Enfolding, The Folding up, Wrapping Things Up

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
إِذَا الشَّمسُ كُوِّرَت

ދިވެހި (Dhivehi)

އިރުގެ އަލިކަން ފިލައި، ހިނގައިދާ ހިނދެވެ.