You are here: Home » Chapter 79 » Verse 1 » Translation
Sura 79
Aya 1

Chapter 79

The Wrestersal-Nāziʿāt ( النازعات )

46 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens with the oath of the Divine One swearing by The Wresters, the angelic pullers, who shall harshly wrest out the souls of the unbelievers at their appointed time of death. It takes its name from “the wresters” (al-nāziʿāt) mentioned in verse 1. The main theme of the surah is the possibility and inevitability of the Resurrection, its results, and its timing. The story of Moses and Pharaoh acts as encouragement to the Prophet and a warning to the disbelievers.«

The surah is also known as (Soul-)Snatchers, Extractors, The Angelic Pullers, The Forceful Chargers, The Pluckers, The Soul-Snatchers, Those That Rise, Those Who Pull and Withdraw, Those Who Tear Out

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

(Irfān-ul-Quran): I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike

1
وَالنّازِعاتِ غَرقًا

(Irfān-ul-Quran)

Ved de (englene) som drar svært voldsomt ut (de vantros sjel fra ethvert lem av kroppen). Ved de energibølgene som trenger seg inn i materien1 og bryter de kjemiske bindingene med voldsomhet,
  • Materie: de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken. Materien består av atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser (som dannes når to eller flere ulike atomer binder seg sammen), polymerer (et stoff som består av molekyler med stor molekylmasse med repeterende strukturell enhet eller monomerer, forbundet med kovalent kjemisk binding), legeringer (blanding av to eller flere sammensmeltede metaller, hvorav minst ett skal være et metall), blandinger (stoff av bestanddeler som ikke har inngått kjemisk forbindelse) og rene grunnstoff (stoff som ikke ved kjemiske eller tradisjonelle fysiske metoder kan spaltes i enklere bestanddeler).