You are here: Home » Chapter 74 » Verse 8 » Translation
Sura 74
Aya 8
8
فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقورِ

خرمدل

هنگامی که در صور دمیده می‌شود. 1
  • «نُقِرَ»: دمیده شد. «النَّاقُورِ»: بوق. شیپور. مراد صور است که برای زنده شدن مردگان، بار دوم به صدا در می‌آید.