You are here: Home » Chapter 74 » Verse 48 » Translation
Sura 74
Aya 48
48
فَما تَنفَعُهُم شَفاعَةُ الشّافِعينَ

ดังนั้นการชะฟาอะฮฺของบรรดาผู้มีชะฟาอะฮฺจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา