You are here: Home » Chapter 74 » Verse 32 » Translation
Sura 74
Aya 32
32
كَلّا وَالقَمَرِ

خرمدل

این چنین نیست که ایشان می‌پندارند! سوگند به ماه! 1
  • «وَالْقَمَرِ»: سوگند خداوند به آفریده‌های خود از جمله ماه، به خاطر جلب توجّه بدانها از نظر خِلقت است.