You are here: Home » Chapter 74 » Verse 23 » Translation
Sura 74
Aya 23
23
ثُمَّ أَدبَرَ وَاستَكبَرَ

خرمدل

بعد واپس رفت و گردن افراخت. 1
  • «أَدْبَرَ»: بازپس رفت. به حق پشت کرد و رفت. «إسْتَکْبَرَ»: گردن افراخت و بزرگی فروخت. تکبّر ورزید و خویشتن را بالاتر از آن دید که حق را بپذیرد. معنی دیگر آیه: سپس پشت به حق کرد و تکبّر ورزید و خود را بزرگتر از این دید که حق را پذیرا گردد. سپس روی گردانید و گردنکشی کرد.