You are here: Home » Chapter 55 » Verse 1 » Translation
Sura 55
Aya 1

Chapter 55

The All-Beneficental-Raḥmān ( الرحمن )

78 verses • revealed at Medinan

»The surah that crowns the Quran and opens with the chant of a single word proclaiming one of God’s most beautiful names, The All-Beneficent. It takes its name from verse 1 which mentions “the All-beneficent” (al-raḥmān). The surah highlights Gods wonders in this world, describes the end of the world, and paints an evocative picture of the delights of Paradise. Hell is briefly contrasted (verse 43 ff.) with the joys that await the righteous. The surah is characterized by the refrain “So which of your Lord’s bounties will you both deny?” which runs throughout. The surah divides mankind and jinn into three classes: the disbelievers (verse 41 ff.), the best of believers (verse 46 ff.), and the ordinary believers (verse 62 ff.).«

The surah is also known as (God) Most Gracious, The All-Merciful, The Beneficent, The Lord of Mercy, The Merciful, The Mercy-giving, The Most Gracious

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
الرَّحمٰنُ

ދިވެހި (Dhivehi)

رحمن ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.