You are here: Home » Chapter 53 » Verse 1 » Translation
Sura 53
Aya 1

Chapter 53

The Staral-Najm ( النجم )

62 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens with the oath of the Divine One swearing by every one of The Stars, as they descend and disappear beneath the horizon, that Muḥammad is indeed God’s awaited Messenger. It takes its name from verse 1, which mentions “the stars” (najm). The surah confirms the divine source of the Prophet’s message and refers to his ascension to heaven during the Night Journey (verse 1 ff.). The surah refutes the claims of the disbelievers about the goddesses and the angels (verse 19 ff.), and lists several truths about God’s power. It closes with a warning of the imminent Day of Judgement.«

The surah is also known as The Pleiades

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
وَالنَّجمِ إِذا هَوىٰ

ދިވެހި (Dhivehi)

އޮއްސިގެންދާހިނދު، ތަރި ގަންދެއްވައި وحى ކުރައްވަމެވެ.