You are here: Home » Chapter 52 » Verse 47 » Translation
Sura 52
Aya 47
47
وَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا عَذابًا دونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمونَ

Abdul Aziz

Na mataan! a adn a bagian o siran a mindadarowaka, a siksa a salakaw roo, na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan.