You are here: Home » Chapter 4 » Verse 40 » Translation
Sura 4
Aya 40
40
إِنَّ اللَّهَ لا يَظلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفها وَيُؤتِ مِن لَدُنهُ أَجرًا عَظيمًا

Abdul Aziz

Mataan! a so Allah na da a paganiyayaan Iyan a timbang bo o kolpong. Na o mabaloy a mapiya, na pthaktakpn Iyan skaniyan, go mbgay a phoon ko hadapan Iyan sa balas a lbi a mala.