You are here: Home » Chapter 38 » Verse 1 » Translation
Sura 38
Aya 1

Chapter 38

ṢādṢād ( ص )

88 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens with the single discrete Arabic letter Ṣād. It takes its name from the letter Ṣād, as mentioned in verse 1. This surah mentions previous prophets in support and encouragement for Muḥammad, and makes a clear link between the arrogance displayed by the disbelievers of Mecca, previous generations, and Iblis, the original rebel. The first and last verses assert the truth and nobility of the Quran.«

The surah is also known as Saad

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Ağabala Mehdiyev: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1
ص ۚ وَالقُرآنِ ذِي الذِّكرِ

Ağabala Mehdiyev

Sad. (Bu, Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır.) And olsun şərəfli və (tovhidi, peyğəmbərləri və haqq maarifini) yada salan Qurana (ki, sən peyğəmbərsən və sözlərin doğrudur)!