You are here: Home » Chapter 36 » Verse 69 » Translation
Sura 36
Aya 69
69
وَما عَلَّمناهُ الشِّعرَ وَما يَنبَغي لَهُ ۚ إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ وَقُرآنٌ مُبينٌ

Abdul Aziz

Na da Ami ndaon (ko Nabi) so bayok, go di ron patot: Da’ ko skaniyan (a minitalingoma niyan) inonta na pananadm, go Qor´an a miyakapayag: