You are here: Home » Chapter 36 » Verse 27 » Translation
Sura 36
Aya 27
27
بِما غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ المُكرَمينَ

Abdul Aziz

"So kiyapmaapi rakn o Kadnan ko, go so kiyabaloya niyan rakn a pd ko khipagaadatan!"