You are here: Home » Chapter 36 » Verse 25 » Translation
Sura 36
Aya 25
25
إِنّي آمَنتُ بِرَبِّكُم فَاسمَعونِ

Abdul Aziz

"Mataan! a sakn na piyaratiyaya ko so Kadnan iyo na pakin´ga ko niyo: (na biyono iran)!"