You are here: Home » Chapter 36 » Verse 1 » Translation
Sura 36
Aya 1

Chapter 36

Yā SīnYā Sīn ( يس )

83 verses • revealed at Meccan

»The surah that opens with the discrete Arabic letters Yā Sīn. “Yā Sīn” (mentioned in verse 1) is one of the names of the Prophet. The surah emphasizes the divine source of the Quran and defends it from the charge of being poetry made by man (verse 5 ff. and verse 69 ff.). It warns of the fate of men who are stubborn and always mock God’s revelations. They are reminded of the punishment that befell earlier generations, and of God’s power as shown in His Creation. The end of the surah gives strong arguments for the reality of the Resurrection.«

The surah is also known as Ya-Sin, Yaa Siin

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Ağabala Mehdiyev: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1
يس

Ağabala Mehdiyev

Ya, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. Ey, insaniyyətdə yeganə olan kəs,)