You are here: Home » Chapter 35 » Verse 44 » Translation
Sura 35
Aya 44
44
أَوَلَم يَسيروا فِي الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَكانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً ۚ وَما كانَ اللَّهُ لِيُعجِزَهُ مِن شَيءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الأَرضِ ۚ إِنَّهُ كانَ عَليمًا قَديرًا

Abdul Aziz

Ba siran da makandalakaw ko lopa, ka an iran mapamimikiran o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaonaan iran, - a siran i lbi a di siran i bagr? Na da ko btad o Allah oba adn a makarompison a shay´ ko manga langit go da sii ko lopa: Mataan! a Skaniyan na tatap a Matao, a Gaos.