You are here: Home » Chapter 35 » Verse 29 » Translation
Sura 35
Aya 29
29
إِنَّ الَّذينَ يَتلونَ كِتابَ اللَّهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقوا مِمّا رَزَقناهُم سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرجونَ تِجارَةً لَن تَبورَ

Abdul Aziz

Mataan! a so siran a pphamangadi ko kitab o Allah, go inipamayandg iran so sambayang, go miyammgay siran ko inipagpr Ami kiran, sa masoln go mapayag, na maa-arap iran so kandagang a di dn khalapis: