You are here: Home » Chapter 31 » Verse 14 » Translation
Sura 31
Aya 14
14
وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ حَمَلَتهُ أُمُّهُ وَهنًا عَلىٰ وَهنٍ وَفِصالُهُ في عامَينِ أَنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ إِلَيَّ المَصيرُ

Abdul Aziz

Na piyanginsana Mi ko manosiya so mbala a loks iyan: Kiyaawidan skaniyan o ina iyan ko kalmk, a maliliyawaw ko isa a kalmk: Go miyakagnk somoso ko sold a dowa ragon: "Panalamat ka Rakn ago so mbala a loks ka: Sii Rakn so khabolosan."