You are here: Home » Chapter 31 » Verse 1 » Translation
Sura 31
Aya 1

Chapter 31

LuqmānLuqmān ( لقمان )

34 verses • revealed at Meccan

»The surah that mentions the judicious and poignant admonitions of Luqmān (whom some call Lokman, the Wise, a man of faith) as he spoke them to his beloved son. It is named after Luqmān, whose account is given in verse 12. The surah opens with a description of the believers, and it condemns those who attempt to lead others away from guidance. It extols God’s power and warns the disbelievers of the consequences of their actions. The Prophet is told not to be saddened by their disbelief.«

The surah is also known as Lokman, Luqmaan, Luqman (The Wise)

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

ދިވެހި (Dhivehi): رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.

1
الم

ދިވެހި (Dhivehi)

ا ل م (މި އަކުރުތަކުގެ مراد ދެނެވޮޑިގެންވަނީ اللَّه އެވެ.)