You are here: Home » Chapter 3 » Verse 62 » Translation
Sura 3
Aya 62
62
إِنَّ هٰذا لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ ۚ وَما مِن إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ

Abdul Aziz

Mataan aya! a skaniyan dn so manga tothol a bnar: Go da a tohan a inonta so Allah; na mataan! a so Allah na titho a Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.