You are here: Home » Chapter 29 » Verse 68 » Translation
Sura 29
Aya 68
68
وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَّبَ بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُ ۚ أَلَيسَ في جَهَنَّمَ مَثوًى لِلكافِرينَ

Abdul Aziz

Na ba adn a taw a makalbi a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, odi na piyakambokhag iyan so bnar kagiya makawma on? Ba da a matatago ko naraka Jahannam a darpa a bagian o manga kafir?