You are here: Home » Chapter 29 » Verse 1 » Translation
Sura 29
Aya 1

Chapter 29

The Spideral-ʿAnkabūt ( العنكبوت )

69 verses • revealed at Meccan

»The surah that mentions the practical fragility of the webbed home of The Spider as an analogy for those who take false deities as a shelter. It takes its name from verse 41 which mentions “the spider” (ʿankabūt). The surah stresses that believers will be tested and that they should remain steadfast. The misconceptions of disbelievers regarding the nature of revelation and the Prophet are addressed. References are made to earlier prophets and details given of the punishments brought on those who denied them.«

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Ağabala Mehdiyev: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1
الم

Ağabala Mehdiyev

Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)